De Maas-Leën kapel

de Maas-Leën kapel kort na de bouw
de Maas-Leën kapel kort na de bouw

 

 

 

 

Ter rechterzijde langs het hoofdpad en dicht bij de Calvarieberg bevindt zich de in neogotische stijl gebouwde grafkapel van de familie Maas-Leën.
De kapel werd waarschijnlijk in 1914 gebouwd in opdracht van de in Valkenswaard gevestigde “Maas-Leën Stichting“. Deze stichting werd op 27 december 1913 bij notariële akte te Valkenswaard gesticht door de heer Peter Willebrordus Maas, Commandeur in de Orde van het Heilig Graf en notaris te Tilburg. Hij was een zoon van H. Maas en P.C. Leën en beoogde een familiegraf te stichten voor zijn ouders en ongehuwde familieleden. Hij was een gefortuneerd man, ook ongehuwd, maar zelf niet hier begraven.

Het bouwwerk heeft een rechthoekige plattegrond en heeft een met lei gedekt zadeldak. Onder de kapel bevindt zich een kelder voor de bijzetting van stoffelijke overschotten. Op het timpaan boven de deur staat de inscriptie ‘FAMILIE MAAS/LEEN‘. Op de spitsbogige omlijsting ‘DE DOOD IS DE WEG TOT HET LEVEN H. AMBR.‘ Het interieur bestaat uit een houten spitsbogig tongewelf, geblokte tegelvloer en altaartafel op consoles, staande op een sokkel. De kapel is vervaardigd door de Eindhovense steenhouwer Barette.

 

 

 

het interieur
het interieur
Tegen de achterwand een marmeren plaquette met het opschrift:
IN AFWACHTING
DER EEUWIGE VERRIJZENIS
RUSTEN HIER
DE ECHTELIEDEN
H. MAAS GEB. 10 JAN. 1819 OVERL. 22 FEBR. 1883
P.C. LEEN GEB. 4 NOV. 1821 OVERL. 26 AUG. 1890
HUNNEN ZWAGER EN BROEDER
A.L. LEEN GEB. 8 MEI 1824 OVERL. 24 DEC. 1913
HUNNE KINDEREN
J.J. MAAS GEB. 9 JUNI 1852 OVERL. 24 NOV. 1882
J.A. MAAS GEB. 11 JUNI 1853 OVERL. 13 SEPT. 1914
J.M.M. MAAS GEB. 16 MAART 1864 OVERL. 18 NOVEMBER 1942
AAN DE GRENS VAN ‘T AARDSCHE LEVEN
VANGT HET WARE LEVEN AAN
DAAROM ZIJ ONS DOEL EN STREVEN
NAAR DAT LEVEN OP TE GAAN.
Het geboortejaar van Hendrik Maas is echter onjuist vermeld. Hij werd niet op de 10e januari 1819, maar op de 10e januari 1820 geboren.
Notaris Peter Willebrordus Maas, stichter van de kapel
Notaris Peter Willebrordus Maas, stichter van de kapel

 

bidprentjes van Hendrik Maas en Petronella Leën
bidprentjes van Hendrik Maas en Petronella Leën

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard