WELKOM OP DE SITE VAN DE STICHTING ‘OP DEN RÖSHEUVEL’

AAN DE GRENS VAN ’T AARDSCHE LEVEN
VANGT HET WARE LEVEN AAN
DAAROM ZIJ ONS DOEL EN STREVEN
NAAR DAT LEVEN OP TE GAAN

Tekst uit de Maas-Leën kapel

 

Begraafcultuur of funeraire cultuur

Wat we verstaan onder dit begrip valt moeilijk in een allesomvattende definitie te omschrijven. Een vertaling van de omschrijving van het Duitse ‘sepulkralkultur’ komt er nog het dichtst bij:

Alle culturele verschijningsvormen, die verband houden met de lijkbezorging en het gedenken van de overledenen. Daartoe behoren kerkhoven en begraafplaatsen in hun aanlegstructuren, architectonische, religieuze, tuin- en landschapskundige verschijningsvormen, alle soorten van grafplaatsen en graftekens in hun vormgeving, opschriften en symboliek, alle literaire uitingen zoals lijkreden, doden-, gedenk- en gebedsboeken en bovendien alle handelingen en rituele gebruiken rond de dood, eigenlijk alles wat met sterven, lijkbezorging, dood, rouw en herinnering verband houdt.

De calvarieberg bij nacht. Foto: Jozef Bijnen
 
 
laatst bijgewerkt: 9 november 2023

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard