A016 burgemeester Ploegmakers

Christianus Martinus Ploegmakers werd op 26 oktober 1883 geboren in het landbouwersgezin van Nicolaas Ploegmakers en Theodora Maria Duffhues. Hij trouwt in 1911 met de Geldropse Catharina Maria Broekman (Geldrop, 25 maart 1879 – Valkenswaard, 4 juni 1937). Hij wordt in 1910 benoemd tot burgemeester van Luyksgestel. Bij koninklijk besluit van 22 april 1913 wordt hij daar eervol ontslagen en tegelijk benoemd tot burgemeester van Dommelen waar hij Hendrik Bijnen opvolgt. Hij zal ook de laatste burgemeester worden van de zelfstandige gemeente Dommelen die op 1 mei 1934 met Valkenswaard en Borkel en Schaft wordt samengevoegd. Na zijn benoeming in Dommelen laat hij het woonhuis Bergstraat 52 bouwen.

Bouwtekening van Bergstraat 52, een ontwerp van architect Peter van der Velden uit Geldrop

Na het mede oprichten van de Boerenleenbank in Dommelen in januari 1914 wordt Ploegmakers de eerste kassier van de bank waarvoor hij zondags na de Hoogmis ‘bij thuis zijn’ zitting houdt. Na de samenvoeging van Dommelen bij Valkenswaard in 1934 en het daarmede verband houdende eervol ontslag als burgemeester-secretaris blijft Ploegmakers zijn kassiersfunctie in dit pand vervullen tot zijn overlijden op 5 november 1950.

Ondanks de beperkingen ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog weet Ploegmakers toch een nieuw raadhuis voor Dommelen tot stand te brengen.
Foto Provincie Noord-Brabant

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard