A017 pastoor Van der Eerden

Christiaan Jan van der Eerden wordt op 11 januari 1879 in Oisterwijk op het Lindeind geboren. Zijn vader, Josephus Johannes Eerden (1845-1880) is leerlooier. Hij is de jongste van vijf kinderen.

Op zaterdag 17 juni 1905 wordt hij tot priester gewijd en op maandag 28 augustus daar op volgend draagt hij zijn eerste H. Mis op in Oisterwijk. In oktober 1907 begint hij als kapelaan in de Tilburgse parochie Besterd waar hij 20 jaar werkzaam blijft. Nog net voor kerstmis 1927 verneemt hij van mgr. Diepen, de bisschop van Den Bosch, dat hij is benoemd tot opvolger van pastoor  Bolsius die op 1 januari 1928 met emeritaat gaat.

Onder zijn pastoraat wordt de Martinuskerk in 1930 ingrijpend verbouwd.

Na zijn emeritaat in 1953 verhuist hij naar zijn geboorteplaats Oisterwijk waar hij op 4 februari 1964, 85 jaar oud, overlijdt.

Zijn oudste broer Frans van der Eerden (*Oisterwijk, 9 maart 1874) is van 1920-1956 pastoor in Westerhoven

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard