A019 Pastoor Van Bussel

Arnoldus Hendrikus van Bussel wordt op 3 maart 1852 in Asten geboren als zoon van de horlogemaker Johannes Petrus van Bussel en diens vrouw Godefrida Johanna Michielsen.


Het is zaterdag 24 juni 1876 als Van Bussel in de St. Jan in Den Bosch zijn priesterwijding ontvangt van mgr. H. van Beek, de bisschop van Breda.

In 1877 volgt hij in Beek en Donk de overleden kapelaan H. Schouten op. Bisschop mgr. Godschalk benoemt hem in juni 1887 tot kapelaan in Budel.

Mgr. Godschalk stuurt hem echter twee jaar later naar Erp. Zijn eindbestemming bereikt hij als mgr. W. van de Ven hem in september 1895 benoemt tot pastoor van Dommelen.

De kerk heeft ten tijde van het Rijke Roomsche Leven overal zijn invloed. In de Noord Brabanter van 2 sept 1904 staat het volgende bericht over de molenaars uit het district Valkenswaard: “Heden had alhier onder leiding van den Zeer eerw. Heer Pastoor v. Bussel eene vergadering plaats van molenaars uit het district Valkenswaard. Het doel deezer vergadering was eene afdeling te stichten van de Diocesane gilde van molenaars….enz.“


stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard