A032 Echtpaar Willem Snieders en Alda Willems

Wilhelmus (Willem) Cornelius Snieders (Dommelen, 14 augustus 1869 -aldaar 8 februari 1945), Adriana (Alda) Maria Willems (Dommelen, 12 januari 1873 – aldaar, 12 juli 1955).

Zijn ouders hebben een boerderij met herberg en kleine dorpsbrouwerij, -nu Westerhovenseweg 2-, met de naam ‘De Oranjeboom’.

Als Willem nog maar 13 jaar oud is overlijdt zijn vader. Nog net geen 20 jaar oud moet hij ook afscheid nemen van zijn moeder. Aanvankelijk komt zijn oudere broer Janus in de brouwerij terwijl Willem de boerderij runt. Janus trekt zich echter terug en verlaat Dommelen. Willem legt zich nu volledig toe op de brouwerij.

In 1894 trouwt Willem met de molenaarsdochter Alda Willems.[1] Ze betrekken een nieuwe woning naast het ouderlijk huis en de boerderij met herberg worden verkocht. Het echtpaar krijgt 15 kinderen waarvan één dochter dood wordt geboren.

Met het huwelijk tussen Willem en Alda zijn waarschijnlijk niet alleen zakelijke belangen gediend (het mout van de brouwerij wordt bij de Dommelse watermolen vermalen), maar hierdoor ontstaat ook een familie die zeer veel grond en andere bezittingen in Dommelen heeft. De Dommelse molen is door het huwelijk in 1907 eigendom van Willem Snieders geworden, die de molen in 1914 laat restaureren. Na de dood van Snieders in 1945 komt de molen in handen van de NV. Dommelsche Bierbrouwerij.

Willem blijkt een waar ondernemer en onder zijn leiding groeit het bedrijf enorm.

In 1927 laat het echtpaar een nieuwe villa bouwen aan de overzijde van de weg en noemt die ‘De Berg’ naar het gehucht waar ze staat.

Op 29 april 1930 volgt de omzetting in een naamloze vennootschap onder de naam ‘NV Dommelsche Bierbrouwerij v.h. W.C. Snieders’

Willem Snieders is ook maatschappelijk actief als voorzitter van de plaatselijke Boerenleenbank en sinds 1908 bestuurslid van de R.K. Drankbestrijdersvereniging. Verder is hij lid van het kerkbestuur.

Als in 1919 het echtpaar 25 jaar getrouwd is, viert het dit feit met een schenking aan de gemeenschap in de vorm van een H. Hartbeeld dat voor de pastorie komt te staan.

Bij gelegenheid van de verbouwing van de kerk schenkt het echtpaar twee nieuwe luidklokken die hun namen Wilhelmus Cornelis en Adriana Maria krijgen.[2]

Op 1 oktober 1944 viert het echtpaar zijn gouden bruiloft. Willem is op dat moment ziek en de omstandigheden zo kort na de bevrijding verhinderen een groots feest. Wat wel doorgaat is de schenking van een orgel aan de kerk. Dat wordt op 29 januari 1950 feestelijk ingezegend.

Tijdens het met emeritaat gaan van pastoor Vander Eerden in 1953 en de inhuldiging van de nieuwe pastoor Mercx wordt door hem de belofte gedaan om een kapel te bouwen. Dankzij de schenking van een bosperceel door het echtpaar Snieders-Willems kan de kapel worden gerealiseerd. Het bosje heet daarom tot op de dag van vandaag ‘Brouwersbos’.


[1] Zus van de gebroeders Willems van A037 en ouders van A033

[2] Alle klokken werden in januari 1943 door de Duitse bezetter gevorderd en afgevoerd.

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard