A037 Dubbel graf gebrs. Willems

Johannes (Janus) Adrianus Willems, geboren 8 mei 1857 te Casteren, overleden 2 juni 1912 te Dommelen, ongehuwd;

Johannes Lambertus Hendrikus Willems, geboren 21 januari 1868 te Casteren, overleden 10 januari 1911, ongehuwd en beide molenaar op de Dommelse watermolen.

Lambert Willems, hun vader, is naast landbouwer ook winkelier in Casteren. Nadat hij weduwnaar is geworden trouwt hij op 4 augustus 1856 voor de tweede keer met Elisabeth Maria Keunen uit Dommelen.

In 1860 doet zich de gelegenheid voor de Dommelse molen te kunnen kopen van een oom van zijn vrouw. Aanvankelijk blijft het echtpaar in Casteren wonen maar van lieverlede wordt de molen steeds belangrijker voor hem en verhuizen ze naar Dommelen. Lambert overlijdt in 1886, 65 jaar oud. Zijn weduwe blijft de molen draaien met twee zoons die allebei ongehuwd blijven.

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard