A043 Johannes Rombauts en Ardina van Lieshout

Johannes Franciscus (Jan) Rombauts, zn. van Wilhelmus Rombauts en Anna Bijnen, geb. te Luyksgestel op 11 mei 1856, ovl. (67 jaar oud) te Luyksgestel op 3 januari 1924.

Ardina Catharina van Lieshout, dr. van Christiaan van Lieshout en Maria Catharina van Hoof, geb. te Riethoven op 14 september 1865, ovl. (78 jaar oud) te Luyksgestel op 5 april 1944.

Jan Rombauts, haarteut

Johannes Franciscus (Jan) Rombauts wordt in Luyksgestel op 11 mei 1856 geboren als zoon van Willem Rombauts (1815-1892) en Anna Bijnen (1819-1860). Zijn vader staat in Luyksgestel te boek als winkelier en gemeenteontvanger, maar hij heeft ook in Duitsland in mensenhaar gehandeld.  Zijn moeder komt van Valkenswaard en is een dochter van bierbrouwer Hendrik Bijnen (de Zwaan, hoek Markt-Maastrichterweg).

In het voetspoor van zijn vader handelt Jan aanvankelijk ook in Duitsland als haarteut.[1]

In of kort na 1892, en nog altijd vrijgezel, vestigt hij zich in Amerika en vormt daar samen met Peter Johannes Peeters (1856 – 1917) de firma ‘Peeters & Rombauts, importers of human hair’, gevestigd op het adres 62 East 12th Street in New York. Peeters verblijft al enige tijd in New York waar hij werkt voor de firma Wijnen & Heesters. Het samenwerkingsverband tussen Peeters en Rombauts is vermoedelijk het resultaat van een ontmoeting op dinsdag 26 juli in Luyksgestel als Peeters even terug is in zijn geboorteplaats. Panken schrijft over een Uitstap naar Schoongars of Blauwen Kei: “Te Luiksgestel voegden zich bij ons: Johannes Rombouts handelaar in Duitschland en Peter  Johannes Peters als zoodanig in Amerika, beide tijdelijk te Luiksgestel“.

Aan de handel in Europees vrouwenhaar komt in Amerika rond de eeuwwisseling een einde. Commissaris van de Koningin Mr. A.E.J. baron Van Voorst tot Voorst noteert daarover tijdens zijn visitaties in Luyksgestel het volgende in 1903: “Er bestond in der tijd eene uitgebreide handel in vrouwenhaar in Luyksgestel; kooplieden reisden naar Duitschland (Bücheburg, Dingelstadt); daar kochten ze het haar der vrouwen (…); in Luyksgestel werd het bereid; en van daar werd het met honderden kilo’s naar New York gezonden, waar weer Luyksgestelnaren woonden, die het haar daar aan den man brachten; vroeger zijn daarmede tonnen gouds verdiend; thans gaat het niet zoo goed meer, omdat de Joden getracht hebben zich van dien handel te empareeren – Er zijn nog 4 kooplieden uit Luiksgestel, die ter zake geregeld naar Duitschland gaan.”

Als hij in 1907 weer in Luyksgestel is stelt hij vast: “De handel op Amerika in vrouwenhaar is zoo goed als gedaan; nog twee menschen gaan van tijd tot tijd naar Duitschland, om vrouwenhaar te koopen.”

In 1916 is het helemaal gedaan met de haarhandel op Amerika: “Het haar van Chineesche vrouwen gaat nu naar Amerika; het is lang, en wordt gemakkelijk in alle tinten geverfd.”

Peeters keert omstreeks 1897 terug naar Nederland. Jan Rombauts (1856-1924) verblijft hooguit 7 jaar in New York. In 1899 trouwt hij in Riethoven, inmiddels 43 jaar oud, met de 34-jarige Ardina Catharina van Lieshout (1865-1944). Het echtpaar blijft wonen in  Luyksgestel, thans het adres Dorpstraat 78.[1] Ondanks hun gevorderde leeftijden krijgt het echtpaar nog één kind: Willem Christianus (1900-1958).

Zoals gebruikelijk hebben de teuten aan het thuisfront ook nog een boerderij die door moeder de vrouw wordt bestierd. Ze worden in de bevolkingsadministraties dan ook meestal als ‘koopman’of ‘landbouwer’ vermeld, zo ook Jan Rombauts na zijn terugkeer uit Amerika.

Zoon Willem Christiaan trouwt in 1926 met Anna Catharina Francisca Kuijken (1902-2003). Haar voorouders hadden ook met de handel in mensenhaar de kost verdiend. In 1922 komt zoon Willem in de zaak van zijn oom Willem van Lieshout die in Dommelen een ‘wasbleekerij’ heeft. (Huize Agnetendal) Zijn oom en tante hebben geen kinderen en zodoende wordt Willem Rombauts met zijn gezin de nieuwe de nieuwe bewoner van Agnetendal. Daar ligt dan ook de reden dat het graf van het echtpaar Rombauts-van Lieshout zich op het kerkhof van Dommelen bevindt.


[1] Jan van den Dungen, Boekje wandeling Luyksgestel 2017


[1] Ad Tilborghs, augustus 2014, Over haarteuten in Amerika: de firma Peeters & Rombauts

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard