A047 Johannes Theodorus van Grootel en Maria Emma Michiels

De naam van molenaarszoon Johannes Theodorus van Grootel is gedurende 43 jaar onlosmakelijk verbonden met het lager onderwijs in Dommelen.

Jan van Grootel wordt op 7 november 1895 in Luyksgestel geboren in het gezin van Felix Willem van Grootel en Maria Elisabeth Wouters. Zijn vader is molenaar op ‘de Grenswachter’. Op 12-jarige leeftijd komt hij terecht bij de Broeders van Huijbergen in West-Brabant. Na 15 maanden houdt hij het voor gezien: broeder of pater wordt het niet. En zo woont hij vanaf september 1909 weer thuis in Luyksgestel.

Hij wordt onderwijzer en op 16 juni 1914 wordt hij benoemd tot onderwijzer op de openbare school in Dommelen, toen nog op het Brouwerijplein[1]. Hij is nog jong want zijn 19e verjaardag ligt nog in het verschiet. Hij komt onder de hoede van meester Godefridus van Lieshout (1852-1933) die het hoofd der school is.

Dan ‘krijgt hij kennis met’  Maria Emma Michiels (1899-1956), de dochter van de Westerhovense caféhouder Frans Michiels en het stel trouwt op 19 april 1922. Het verdriet is groot als een jaar later hun eerste kind dood ter wereld komt, maar er volgen er nog meer. Daaronder dochter Elisabeth  (1927-2008) die ook het Dommelse onderwijs is ingegaan.

Maria Emma is ook actief in het onderwijs want in 1924 slaagt ze voor het examen Nuttige Handwerken.

Meester Van Grootel is een echte onderwijsman. De krant van 17 oktober 1929 meldt dat hij is geslaagd voor het examen pluimveeteeltonderwijzer. In augustus 1926 rond hij nog een opleiding Landbouwkunde L.O. af. In de krant van 28 augustus 1931 wordt gepubliceerd dat hij is geslaagd voor het examen Tuinbouwkunde L.O. Naast zijn werk als onderwijzer verzorgt hij ook cursussen op die gebieden.

Als Van Lieshout met pensioen gaat volgt Van Grootel hem per 1 januari 1928 op. Jan beschikt immers sinds 1922 ook over een zogenaamde hoofdacte.

Drie maanden later wordt de school getransformeerd van openbaar naar rooms-katholieke school en Van Grootel blijft in functie als hoofd. In 1952 komt de Pius X-school in de Groenstraat tot stand die in eerste instantie meisjesschool wordt en Van Grootel blijft leiding geven aan de Martinusschool, nu een jongensschool. Het gezin Van Grootel woont in de onderwijzerswoning naast de school aan de Bergstraat 86. Als wordt besloten om beide scholen op 1 september 1957 samen te voegen is dat een mooie gelegenheid voor Van Grootel om, na ruim 43 jaar de Dommelse jeugd onderwezen te hebben, met pensioen te gaan.


[1] Tegenwoordig nog bestaand als kantine van de brouwerij

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard