C034 Hub Neijnens en Hendrina van Herk

Hendricus Hubertus (Hub) Neijnens, zn. van Laurens Neijnens (kleermaker) en Petronella Daems, geb. te Valkenswaard op 25 september 1890, ovl. (85 jaar oud) te Eindhoven op 9 november 1975, begr. te Dommelen op 12 november 1975. Hendrina van Herk, dr. van Philip van Herk (stoelendraaier) en Anna Margaretha Hoeks, geb. te Valkenswaard op 31 mei 1892, ovl. (58 jaar oud) te Eindhoven op 22 februari 1951.

Hendricus Hubertus, -Hub, of ook wel Bert genoemd-, Neijnens wordt in 1890 in Valkenswaard in de Bakkerstraat geboren als zoon van kleermaker Laurens Neijnens  en Petronella Daems. Hij gaat werken bij de posterijen. De Limburger Koerier meldt op 25 juli 1914, -hij is dan 23 jaar oud-, dat hij is benoemd tot postbesteller in Baarlo. De Volksstem van meldt dat hij met ingang van 16 mei 1918 is “benoemd als brievengaarder aan het nieuwe hulpkantoor te Dommelen.

Als hij de Valkenswaardse Hendrina van Herk leert kennen komen ook de trouwplannen die uitmonden in een huwelijk op 7 oktober 1919. Maar daarop vooruitlopend heeft hij in Dommelen aan de Bergstraat  overeenstemming met de weduwe Van den Boomen-van Cleeff om een kavel te kopen voor het bouwen van een huis. (nu Bergstraat 60)

In april 1919 vraagt hij daarom een bouwvergunning aan. De omschrijving van het plan luidt: “Het gebouw is bestemd voor woonhuis, kantoor en telefooncel.” Hij zal dus een postagentschap aan huis gaan voeren. Buurtgenoot Flip Schoormans heeft het plan getekend en naar we mogen aannemen zal hij het ook gebouwd hebben. Als op 6 mei 1919 de vergunning is verleend kan de bouw starten. Vier zoons en twee dochters zal het gezin uiteindelijk gaan tellen.

Medio 1925 wordt hij echter overgeplaatst naar Valkenswaard. Als besteller der 1e klasse wordt hij op Koninginnedag 1952 gehuldigd met een onderscheiding.

1935 De postmannen van Valkenswaard. Staand derde van links Hub Neijnens. Zittend, tweede van rechts kantoordirecteur Leemans.
Foto collectie Weerderheem

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard