C052 Flip Schoormans en Hendrina Laureijs

Philippus (Flip) Wilhelmus Schoormans, geb. te Dommelen op 26 april 1887, ovl. (62 jaar oud) te Eindhoven op 26 april 1949, Hendrica Cornelia Laureijs, geb. te Lage Mierde op 7 februari 1886, ovl. (87 jaar oud) te Dommelen op 30 januari 1974.

foto collectie familie Schoormans

Als Joan (Adrianus) Schoormans (1848-1910) uit Hooge Mierde in 1883 trouwt met de Dommelse Ida van Keersop (1853-1933) vestigt het paar zich in Dommelen waar Joan een wagenmakerij heeft op de hoek van de Bergstraat en de Kerkakkerstraat, nu Bergstraat 70. Een speciaal vak vormt het maken van de wielen, het zogenaamde ‘raai’ maken. In 1898 wordt het pand aan de zijde van de Kerkakkerstraat uitgebreid met een grote werkplaats. Na het opkomen van de voertuigen op rubberbanden rond de Eerste Wereldoorlog komt er de klad in. Joan legt zich daarom steeds meer toe op het timmermansvak.

Woonhuis met werkplaats aan de Bergstraat 49 anno 1921
Voor woonhuis van links naar rechts: Lau van Keersop, Flip Schoormans, Hendrica Schoormans-Laureijs, dochter Ida (geb. 1921). oma Schoormans-Van Keersop.
Voor werkplaats van links naar rechts: Jan v.d. Bussche, Nol van Herk en onbekend.

Het echtpaar krijgt zes kinderen: vijf dochters en één zoon die de namen Philippus Wilhelmus, of kortweg Flip, krijgt. Hij komt bij zijn vader in de zaak en ontwikkelt zich tot bouwkundig aannemer. Zoals in die tijd wel gebruikelijk kan men bij Flip ook terecht voor het maken van een tekening. Zo maakt hij ook een tekening voor een huis voor zichzelf schuin tegenover het ouderlijk huis. (Bergstraat 59) Op 9 november 1916 besluiten burgemeester en wethouder het plan van de nodige goedkeuring te voorzien en een jaar later staat het huis er. Het bouwperceel is eigendom van Flip’s ouders die het van bierbrouwer Willem Snieders hebben gekocht. In 1922 wordt het pand aan de rechterzijde uitgebreid met een werkplaats.

Door de afkomst van vader Joan zijn er contacten met de Mierden en zodoende vindt Flip daar een bruid in de persoon van Hendrica Cornelia Laureijs (1886-1974). Het paar trouwt op 15 mei 1920 in Hooge en Lage Mierde. Vier kinderen krijgen ze. De jongste en enige zoon Janus, wordt in 1925 geboren en treedt in het voetspoor van zijn vader. Als die in 1949 plotseling overlijdt zet hij het aannemingsbedrijf voort. Als Janus in 1960 trouwt, splitst hij de woning aan de Bergstraat 59 in twee woningen. Bergstraat 57 wordt het huis van zijn moeder Hendrica en zijn zus Lies  en Bergstraat 59 wordt het onderkomen voor Janus en zijn gezin.

Na zijn eigen huis, bouwde Flip in Dommelen onder andere nog diverse panden aan de Bergstraat, de Kerkakkerstraat en de Mgr. Smetsstraat.[1]

Flip heeft drie tot vier mensen in dienst. In die tijd komt een klant bij de aannemer zonder exacte bouwplannen. Samen met de aannemer gaat de klant naar huizen kijken. Bijvoorbeeld in geval van een boerderij, naar diverse boerderijen in en buiten Dommelen, tot ze iets tegenkomen dat ongeveer naar de wens van de klant is. Vervolgens worden alle tekeningen en berekeningen door de aannemer zelf gemaakt.

Geen zerk. Opvallend is het ontbreken van een zerk. Dochter Lies (* 1922) weet daarover nog te vertellen: Toen vader overleed en pastoor Van der Eerden langs kwam om over de uitvaart te praten met de familie wilde hij dat de familie zou kiezen voor een graf dat liefst alleen een staand grafornament /grafkruis had en dus geen (liggende) grafsteen/zerk. Ik meen me te herinneren dat de graven breed waren omdat mensen in een familiegraf lange tijd naast elkaar begraven werden en dat pas later in de tijd werd overgegaan tot begraven boven elkaar. De pastoor wilde juist smallere graven. Na overleg met de pastoor, koos moeder inderdaad voor een graf met alleen een staand grafkruis. De familie wilde wél dat het een hardstenen kruis zou worden. De pastoor stelde aan alle nabestaanden rond die tijd voor om te kiezen voor een graf zonder liggende zerk. Echter degenen die rond dezelfde tijd als vader werden begraven, kozen allemaal voor een staand ornament én een liggende grafzerk, dus het graf van vader was uiteindelijk het enige in die rij zonder liggende grafsteen. Er is nog wel gesproken over het maken van een opstaande stenen rand rond het graf, maar die is er uiteindelijk toch niet gekomen.


[1]     Bergstraat 59 (eigen woning fam. Schoormans), Bergstraat 36 (boerderij familie Coppens op Martinusplein), Bergstraat 58 (boerderij familie Van Och), Bergstraat 76 en 78 (blok van twee), Bergstraat 96, Hoppenbrouwers 19 (nieuwe woning bij boerderij Van Hoof), Mgr. Smetsstraat 29 (nieuwe woning bij bestaande boerderij)

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard