Burgemeester Thijssen

burgemeester Thijssen

 

 

C-06-07: W. Thijssen en Anne-Marie Andregg

Hij was burgemeester van Valkenswaard van 1903 tot zijn dood op 21 maart 1911. Hij was ook de eerste burgemeester die van buitenaf kwam. In 1907 kocht hij een deel van de tuin van Jasper van Best, wijlen zijn ambtsvoorganger, aan de Stationsstraat en liet er een villa op bouwen, thans Leenderweg 26. Voor het ontwerp van zijn villa schakelde hij de Eindhovense stadsbouwmeester Louis Kooken in. Na zijn overlijden werd het pand verkocht aan Alex Wolters die mede-firmant was van de Hofnar sigarenfabriek.

Onder zijn leiding werd in de raadsvergadering van 7 sept. 1910 de voorbereiding gestart voor de bouw van een nieuw raadhuis welke plannen pas in 1928 zouden worden gereali­seerd. Het graf is voorzien van de volgende tekst:

IMG_4277 burgemeester Thijssen

RUSTPLAATS
VAN DEN WELEDELACHTB. HEER

 W.P.J.M. THIJSSEN,

IN LEVEN BURGEMEESTER

VAN VALKENSWAARD

GEB. TE BEERS 4 JAN. 1859

OVERL. TE VALKENSWAARD

21 MAART 1911

E/Z ECHTG.

ANNE MARIE ANDREGG

GEB. TE ROSMALEN 14 NOV. 1868

OVERL. TE BUSSUM

27 OCT. 1950

De villa die burgemeester Thijssen liet bouwen naar ontwerp van Louis Kooken.

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard