De familie BOOT

Ook in de dood zijn de vier kinderen verenigd rond moeder Boot-de Ligt

 

 

 

U-16-02: François Marie Boot * Asten 20 febr. 1860 + 1 dec. 1934.
U-16-03: Wilhelmina Cornelia Boot * Asten 7 maart 1851 + 13 aug. 1934.
U-16-04: mevr. de weduwe Francisca Maria Boot-de Ligt * 6 april 1821 te
Rotterdam + 15 jan. 1910 te Valkenswaard (88 jaar).
U-16-05: Hendrik Boot * Asten 26 jan. 1858 + 28 juni 1923.
U-16-06: Gerardus Wilhelmus Boot * Asten 12 dec. 1847 + 12 nov. 1914.

Buitengewoon fraai is de compositie van dit vijftal graven: in het midden het met een hek omgeven graf van moeder omringd met de graven van haar vier ongehuwde kinderen. Tot in de dood is het gezin rond moeder verenigd.
Vader Boot was afkomstig van Gorinchem en dominee in Asten. Hij overleed daar op 29 maart 1878 en is waarschijnlijk aldaar begraven.
De familie woonde aan de Brakenstraat 10-12. Gerardus Wilhelmus Boot stichtte daar een textielbedrijf. De textielindustrie is hier echter nooit tot grote bloei gekomen. In 1910 wordt het bedrijf opgeheven. Gerardus Boot was ook ouderling van de Nederlands Hervormde gemeente. Als zodanig legde hij in 1890 de eerste steen voor de nieuwe hervormde kerk aan de Markt: het huidige Weerderhuys. Hij was het die namens de NH-gemeente een deel van de begraafplaats kocht om dat als bijzondere begraafplaats in te richten. Hij ligt dus begraven op de grond die hij zelf kocht. Zijn broer Hendrik was boomkweker. De onderneming was ook gevestigd aan de Brakenstraat en droeg de naam ‘Kweekerij Multiflora‘.

Deze steen bevindt zich boven de ingang van de voormalig protestantse kerk op de Markt
Deze steen bevindt zich boven de ingang van de voormalig protestantse kerk op de Markt

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard