De grafsteen van secretaris Jan de Jongh

 

 

Tot 1979 bevond zich hier de oudst bekende grafsteen van het dorp Valkenswaard.
Het was een restant van de grafsteen van Johan de Jongh sr. en werd in 1880 op het kerkhof opgedolven. Hij vervulde de functie van secretaris van Waalre en Valkenswaard in de periode 1683 tot 1743 en was tevens van 1704 tot 1736 stadhouder van Kempenland. Daarnaast was hij ook drossaard van de heerlijkheid. In 1707 wordt hij in die laatste functie opgevolgd door zijn zoon Johan de Jongh jr.

De steen was voorzien van het opschrift:

grafsteen de Jongh 003

 

 

 

 

HIER LEYT BEGRAVEN
JAN DE JONGH SECRETARIS
VAN WALRE VALKENS
WAART EN AELST EN STAD
HOUDER VAN KEMPENLAND
OVERLEEDEN DEN 31 IANU
WARY 1742

 

De steen is overgebracht naar de aula van begraafplaats Eikenhof aan de Sil en aldaar in een wand van de hal ingemetseld.

 

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard