De klokkenstoel

In 2021 is op de begraafplaats een klokkenstoel opgericht. De klok is afkomstig uit de toren van de voormalige St. Jozefkerk aan de Willibrorduslaan.

Overluiden

Het oude gebruik van het ‘overluiden’ van de doden wordt nieuw leven ingeblazen met het, -op verzoek- , luiden van de klok bij begrafenissen op deze begraafplaats. Verder wordt de klok geluid bij plechtigheden zoals de herdenking van Valkenswaardse slachtoffers van oorlogsgeweld op 10 mei en voorafgaand aan de nationale dodenherdenking op 4 mei.

De klok

Op 13 juni 1963 werd de klok ingezegend door deken J. Bertens. Ze werd gegoten door Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel. Na de afbraak van de kerk in 1990 heeft de klok tot 2020 als ornament gestaan bij de St. Antoniuskerk en is beschikbaar gesteld door de Rooms-Katholieke Parochie H. Willibrord.

Het ontwerp

Het ontwerp is geïnspireerd op de bijzonder karakteristieke vorm van de toren van de voormalige St. Jozefkerk waardoor het ensemble aan kracht en herinneringswaarde wint.

De voormalige St. Jozefkerk aan de Willibrorduslaan

De klok in zijn decoratieve opstelling bij het
voorplein van de St. Antoniuskerk aan de Eindhovenseweg.
De positie

De keuze voor deze plaats op de begraafplaats is het resultaat van meerdere overwegingen:

 • Dit deel van de begraafplaats werd in 1922 gesticht als begraafplaats van de St. Antoniusparochie. De St. Jozefparochie, op haar beurt, werd gesticht als ‘dochter’ van de St. Antoniusparochie en zodoende blijft de onderlinge samenhang intact.
 • Getracht is bijzondere objecten / accenten evenwichtig te verdelen over de begraafplaats.
 • De klok zal worden ingezet bij begrafenissen en het is daarom ook logisch om een plaats te kiezen op het deel waar de begrafenissen plaats vinden. Vóór de klokkenstoel is een ‘pleintje’ aangelegd waar eventueel ook de afscheidsplechtigheid kan worden gehouden.
Uitvoering

Royal Eijsbouts in Asten tekende voor de installatie van de klok terwijl Roothans Metaal en Bouwbedrijf Baken de uitvoering van het bouwwerk hebben verzorgd. Verder werd zo veel mogelijk in eigen beheer gedaan.

Sponsoren

De klokkenstoel kon worden gerealiseerd dankzij financiële bijdragen van:

 • Bouwbedrijf Baken
 • Coöperatiefonds RABO-bank
 • Margry-Arts architecten
 • MCB Valkenswaard
 • Roothans Metaal
 • Stichting De Mug – van Heiningen
 • Stichting Mariakalender
 • VB-groep Eindhoven

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard