De naam ‘Oude Begraafplaats’

prent Luijken geheel

 

 

Vroeger was het niet gebruikelijk om een begraafplaats van een naam te voorzien. Dat was ook hier zo. Als in 1970 een nieuwe begraafplaats in het buitengebied wordt aangelegd krijgt die de formele naam ‘Eikenhof‘. Vanaf dat moment is het beleid erop gericht de oude begraafplaats op termijn helemaal op te heffen en zodoende wordt het geven van een naam niet opportuun geacht.

In de dagelijkse praktijk is het echter nodig om onderscheid te maken tussen beide algemene gemeentelijke begraafplaatsen; zo spreekt men van ‘de nieuwe‘ en ‘de oude begraafplaats‘. En zo ontstaat als vanzelf informeel de naam ‘De Oude Begraafplaats‘.

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard