dr. J.H. Gijrath

 

 

 

C-06-02: Johannis Henricus Gijrath en Johanna Maas.
Dit graf lijkt het oudste nog bestaande graf op het Nicolaaskerkhof. Het betreft immers een overlijden van kort na de stichting van het Nicolaaskerkhof. Uit de gemeenteverslagen blijkt echter dat het kerkhof pas enkele jaren later daadwerkelijk in gebruik is genomen. Dit graf moet dus eerst elders hebben gelegen.

Dr. J.H. Gijrath werd in 1816 geboren in Rotterdam en vestigde zich in 1843 als plattelandsdokter in Valkenswaard. Die functie heeft hij uitgeoefend tot 1900 en daarnaast vervulde hij functies in het maatschappelijk leven. Hij was Ereburger van Valkenswaard, ridder in de orde van de H. Gregorius den Groote van den Heiligen Stoel en ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van 1874 tot zijn dood in 1900 was hij lid van Provinciale Staten.
Hij was in 1844 gehuwd met de brouwersdochter Johanna Maas (1824-1906) uit de herberg ‘de Posthoorn’ op de Markt. Zij was een zuster van de herbergier en brouwer Driek Maas die later lijmfabrikant werd. Het echtpaar bewoonde een voor die tijd statig huis op de Markt dat zij op het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw lieten bouwen (links van het oude gemeentehuis).

 

Het echtpaar Gijrath-Maas
Het echtpaar Gijrath-Maas

 

De zogenaamde ‘Kleine Markt’ omstreeks 1915. Uiterst rechts de woning van ‘vroed- en heelmeester’ Gijrath.  Foto collectie gemeente Valkenswaard.

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard