Predikanten

IMG_7107

 

ds. Beekhuis

Op U-13-01 vinden we een wat ‘rijker’ graf van een predikant. Onder deze tombe ligt ds. Willem Beekhuis. Op de bovenzijde staat vermeld: “Willem Beekhuis, in leven predikant alhier, geb. te Oosterhaule, 26 juli 1845, overl. te Valkenswaard 21 juli 1908.” Hij was weduwnaar van Lammina Hendrika Schierbeek en echtgenoot van Janke Wilhelmina Diderika Beekhuis.

Bij zijn intrede in 1905 heeft hij bedongen dat er een nieuwe pastorie zou worden gebouwd, het huidige pand Markt 3. Hij overleed echter slechts enkele jaren later.

Over zijn begrafenis berichtte de Meierijsche Courant van zaterdag 25 Juli 1908:

Valkenswaard. Alhier had gisteren om 11 uur de plechtige begrafenis plaats van den WelEerwaarden Heer Willem Beekhuis in leven predikant alhier. Verschillende fraaie blo

emstukken getuigden van de algemeene achting en diepe hulde, welke men jegens den overledene koesterde. In treffende taal werd aan de geopende groeve het woord gevoerd door den Broeder van den overledene, den Weleerwaarden heer Dominee van Budel en nog twee andere heeren. Moge Dominee Beekhuis hierboven reeds het loon hebben ontvangen voor zijn verdienstelijk leven : zijn nagedachtenis zal bij allen die hem gekend hebben in eerbiedige herinnering blijven.

 

ds. Oudegeest

Ook op locatie U-16-01 bevindt zich het graf van een predikant. Het is Hendrik Gerardus Oudegeest, echtgenoot van Aaltje Alida van der Breggen. Hij was geboren te Schellui­nen op 1 augustus 1846 en overleed op 15 april 1922 in Valkenswaard. Hij werd 75 jaar. Hij kwam in 1908 uit Rhenooy naar Valkenswaard om Willem Beekhuis op te volgen.

uit NRC van 18 april 1922

ds. Van de Elst

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De opvolger van ds. Oudegeest was Pieter van de Elst. Locatie U-11-04 is de plaats waar zijn stoffelijk overschot rust. Hij was predikant van de Hervormde Gemeente van Valkenswaar

d en is overleden op 31 juli 1943. De eenvoud van dit graf staat in schril contrast tot de laatste rustplaats van de rk- priesters in en bij de Calvarieberg.

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard