Donateurs

De stichting is afhankelijk van donaties, subsidies, schenkingen en legaten.

Uw giften zijn welkom.

IBAN: NL85 RABO 0171 6815 41

t.n.v. stichting Op den Rösheuvel

 

Ook kunt u geregistreerd donateur worden. Download dan het aanmeldingsformulier en stuur het op naar:

stichting Op den Rösheuvel

p/a/ de Borchgravestraat 29

5503 SE  Veldhoven

 

ANBI

De stichting ‘Op den Rösheuvel’ is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de stichting geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. Degene die de stichting een schenking doet, kan zijn gift binnen de daarvoor geldende regels aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Voor nadere informatie: <de Belastingdienst>

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard