De doelstelling van de stichting

De stichting is opgericht bij notariële akte van 1 februari 2012.

De stichting heeft als werkterrein de gemeente Valkenswaard en heeft ten doel het bevorderen van:

  • de fysieke instandhouding van funeraire waarden, zowel op zichzelf alsmede hun ruimtelijke context;
  • de kennis op het gebied van funeraire cultuur;
  • de beleving van funeraire waarden op recreatief, toeristisch en educatief terrein.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • zich in te zetten voor het fysieke behoud van waardevolle begraafplaatsen en grafmonumenten;
  • het bevorderen en uitdragen van de kennis van de funeraire cultuur, in het bijzonder die van het werkgebied door bijvoorbeeld het verzorgen van voordrachten en rondleidingen;
  • het uitbrengen van publicaties, dan wel het bevorderen en/of ondersteunen daarvan;
  • het geven van adviezen op funerair en/of daarmee verband houdend ruimtelijk gebied aan bestuursorganen, rechtspersonen en particulieren zo mogelijk tevens door deelname aan commissies;
  • medewerking te verlenen aan inventarisaties, opstellen van waarderingen en het opstellen van redengevende omschrijvingen in het kader van bescherming van funerair erfgoed zowel op grond van privaatrechtelijke overeenkomsten als op grond van publiekrechtelijke wet- en regelgeving.
handen

Administratieve gegevens van de stichting

stichting ‘Op den Rösheuvel’

statutair gevestigd te Valkenswaard

KvK reg. 54606004

secretariaat: de Borchgravestraat 29, 5503SE   Veldhoven

IBAN: NL85 RABO 0171 6815 41

E-mail: info@opdenrosheuvel.nl

website: www.opdenrosheuvel.nl

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard