De naam van de stichting

 

‘op den RÖSHEUVEL’

Tot de invoering van het kadaster (1832), en ook nog wel daarna, werd een perceel of groep van percelen grond gekend door de naam, het zogenaamde toponiem. Zo werd een wat hoger gelegen terrein tussen Geenhoven en ’t Dorp al in de 15e eeuw gekend als ‘de Roshoevel’. Op dit terrein werd tussen 1497 en 1500 een kerk met kerkhof opgericht: de Oude Begraafplaats.

De betekenis van het woord ‘rös’ is het Brabantse woord voor ‘graszode’ of ‘grasplag’. Dergelijke plaggen werden gebruikt als ‘vloerbedekking’ in de vroegere potstallen en soms zelfs gebruikt als dakbedekking voor hutten.

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard