Diensten

 

De stichting tracht zich binnen en buiten haar werkterrein ook naar het brede publiek dienstverlenend op te stellen.

 

Wie ligt of lag waar begraven op de Oude Begraafplaats?

Meer dan vijf eeuwen wordt er begraven op de Oude Begraafplaats. Dat zijn meer dan tienduizend overledenen! Van lang niet alle mensen is precies bekend waar ze begraven liggen. Oude administraties van gemeente en kerken zijn slechts gedeeltelijk bewaard gebleven.

De stichting tracht zo veel mogelijk graflocaties te achterhalen en heeft inmiddels de gegevens van enkele duizenden begravingen verzameld. Op aanvraag worden, voor zover bekend, gratis inlichtingen verstrekt uit ons bestand. <contact>


Andere sites waarop u kunt zoeken

U kunt ook zoeken op de volgende websites:

<www.online-begraafplaatsen.nl>

<www.graftombe.nl>

<www.begraafplaatsenonline.nl>


Binnen en buiten de gemeente Valkenswaard

Ook kan de stichting u van dienst zijn met het geven van adviezen op funerair en/of daarmee verband houdend ruimtelijk gebied aan bestuursorganen, rechtspersonen en particulieren, zo mogelijk tevens door deelname aan commissies.

Verder kan de stichting haar expertise beschikbaar stellen bij inventarisaties, opstellen van waarderingen en het opstellen van redengevende omschrijvingen in het kader van bescherming van funerair erfgoed zowel op grond van privaatrechtelijke overeenkomsten als op grond van publiekrechtelijke wet- en regelgeving.


 

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard