Diensten

De stichting tracht zich binnen en buiten haar werkterrein ook naar het brede publiek dienstverlenend op te stellen.

Klok luiden bij een begrafenis

Als stichting hebben wij op de Oude Begraafplaats van Valkenswaard een klokkenstoel gerealiseerd.

Naast plechtigheden van algemene aard willen wij de klok op verzoek ook luiden bij begrafenissen op deze begraafplaats. Het ‘overluiden van de doden’ is een oud gebruik dat in onze geseculariseerde samenleving steeds verder naar de achtergrond dreigt te worden verdrongen. Als stichting voor funeraire cultuur hopen wij door het luiden van de klok bij een begrafenis niet alleen een eigentijdse invulling te geven aan het oude gebruik, maar ook de beleving van het afscheid van een dierbare met meer sfeer te omgeven.

Wij hanteren als “standaard” dat de klok wordt geluid als de overledene de begraafplaats op komt tot het moment dat de afscheidsceremonie begint. Als de laatste nabestaanden vertrekken wordt de klok nog kort geluid.

Een uitvaart is een heel persoonlijke gebeurtenis. Indien gewenst kan daarom in overleg ook een ander draaiboek worden gevolgd.

Het luiden van de klok is een gratis dienst.  Als stichting werken wij onafhankelijk van de gemeente en zonder subsidie. Een geheel vrijwillige bijdrage is daarom uiteraard altijd welkom.

Om een afspraak voor het luiden te maken kunt u contact opnemen met:

Wil Coolen, tel. 040-2547602

Harrie Toussaint, 040-2043327

of een bericht naar info@opdenrosheuvel.nl

Wie ligt of lag waar begraven op de Oude Begraafplaats?

Meer dan vijf eeuwen wordt er begraven op de Oude Begraafplaats. Dat zijn meer dan tienduizend overledenen! Van lang niet alle mensen is precies bekend waar ze begraven liggen. Oude administraties van gemeente en kerken zijn slechts gedeeltelijk bewaard gebleven.

De stichting tracht zo veel mogelijk graflocaties te achterhalen en heeft inmiddels de gegevens van enkele duizenden begravingen verzameld. Op aanvraag worden, voor zover bekend, gratis inlichtingen verstrekt uit ons bestand. <contact>


Andere sites waarop u kunt zoeken

U kunt ook zoeken op de volgende websites:

<www.online-begraafplaatsen.nl>

<www.graftombe.nl>

<www.begraafplaatsenonline.nl>


Binnen en buiten de gemeente Valkenswaard

Ook kan de stichting u van dienst zijn met het geven van adviezen op funerair en/of daarmee verband houdend ruimtelijk gebied aan bestuursorganen, rechtspersonen en particulieren, zo mogelijk tevens door deelname aan commissies.

Verder kan de stichting haar expertise beschikbaar stellen bij inventarisaties, opstellen van waarderingen en het opstellen van redengevende omschrijvingen in het kader van bescherming van funerair erfgoed zowel op grond van privaatrechtelijke overeenkomsten als op grond van publiekrechtelijke wet- en regelgeving.


stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard