Disclaimer & copyright

De stichting probeert de inhoud van deze site correct en betrouwbaar te houden. Het bestuur van de stichting kan niettemin op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten en/of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie.
Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.
Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen de stichting of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien.
De stichting of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.
De stichting heeft getracht auteursrechten van derden te respecteren. Mogelijke rechthebbenden kunnen zich niettemin wenden tot het bestuur.

Alle rechten voorbehouden.

© 2016 – 2022 Stichting ‘Op den Rösheuvel’
redactie, ontwerp en webmaster: ing. W.L.P. Coolen

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard