Werkzaamheden

Onze uitvoerende werkzaamheden op de Oude Begraafplaats:

het in stand houden van monumentale grafmonumenten
Restaureren van grafmonumenten
Schoonmaken
Restaureren / onderhouden van belettering

Adviesrol voor de gemeente Valkenswaard

Toetsen en adviseren over aanvragen voor het oprichten van een grafmonument op de Oude Begraafplaats.

Adviseren met betrekking tot gemeentelijke monumenten op het vlak van funerair erfgoed.

Adviseren ten aanzien van begraafplaatsen in de meest brede zin.

Overig

Onderzoek doen naar begraafplaatsen en daarover publiceren.

Verzorgen van lezingen en rondleidingen op de Oude Begraafplaats.

De oudste grafsteen (1583) binnen de gemeente Valkenswaard bevindt zich in het portaal van de Martinuskerk in Dommelen. Wij hebben dit monument toegankelijker gemaakt door het te voorzien van een plaquette met toelichting.

stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard